ANBI gegevens Orgelstichting

Stichting Behoud Standaart Orgel Zaamslag

Akte van oprichting:                18 april 2007
Inschrijving handelsregister:  26 april 2007
Fiscaal nummer:                       8179.11.558

Doelstelling:
Het in standhouden, exploiteren en beheren van het Standaart orgel in het voormalige kerkgebouw gelegen aan de Terneuzensestraat 2 te Zaamslag. Een en ander wordt geheel op vrijwillige basis uitgevoerd.

Activiteiten:
De activiteiten van de stichting bestaan voor het grootste gedeelte uit het organiseren van orgelconcerten. Ook wordt het orgel veelvuldig bespeeld als solo instrument of als begeleiding bij diverse muziekuitvoeringen.
Orgelconcerten:
– 2008  28-juni, 13-september, 29-november
– 2009  14-februari, 16 mei, 12-september, 28-november
– 2010  12-maart, 8 mei, 25-september, 27-november
– 2011  26-februari, 21-mei, 17-september, 26-november
– 2012  4-februari, 28-april, 15-september, 1-december
– 2013  2-maart, 18-mei, 28-september

Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Jaap Meertens (meertensj@zeelandnet.nl)
Gerard van de Nissestraat 81
4543 AH Zaamslag
Tel.: 0115-431285

Secretaris
zie voorzitter

Penningmeester
Anneke van de Ree

Lid
Theo Hameling
Jan Verberkmoes
Ko Vergouwe
Piet Hamelink

Financiele verantwoording
Naast de opbrengsten van de concerten, werft de stichting actief sponsoren en donateurs.
Rekening: Regio Bank Zaamslag: 918.084.989 t.n.v. Orgelstichting.
Stand van zaken per 30 september 2013:
Baten: €5336,-  lasten: €4603,-  netto resultaat: €733,-

Beleidsplan
Het orgel wordt in conditie gehouden door het regelmatig te bespelen en te stemmen.
Noodzakelijke reparaties worden tijdig uitgevoerd.