ANBI gegevens PvZ

ANBI gegevens Stichting Podium van Zaamslag

BTW nummer:      818849101B01
Fiscaal nummer:  818849101

Contactgegevens:
Stichting Podium van Zaamslag
Terneuzensestraat 2, 4543 BN Zaamslag
0115-611875 of 06-54225226
info@podiumvanzaamslag.nl

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Yvonne Kiel
Secretaris: Theo Hamelink
Penningmeester: Jan Moeliker
Lid: Joop de Pooter

Activiteiten:
Klik hiervoor een overzicht van de activiteiten.

Beleidsplan
Inleiding:
Deze beleidsnota is opgesteld om inzichtelijk te maken welke kansen en mogelijkheden Het Podium van Zaamslag heeft in de toekomst en waar haar valkuilen liggen.

Huidige situatie:
Het Podium van Zaamslag is een multifunctionele zaal met ca 120 zitplaatsen, gebouwd op de (nieuwe) verdiepingsvloer in de voormalige gereformeerde kerk te Zaamslag. Dit beeldbepalende pand (gebouwd in 1911) was door het samengaan van Hervormd en Gereformeerd Zaamslag overbodig geworden. In 2006 is het verkocht aan de familie Hamelink en na een jaar hard werken in september 2007 officieel in gebruik genomen met de hulp van oa de burgemeester van Terneuzen, dhr Lonink.

Veel oude materialen kregen bij de verbouwing een andere functie; zo werd de preekstoel omgebouwd tot uitgiftebalie voor dranken (de bar), en zijn de oude verwarmingsbuizen en delen van de oude kerkbanken verwerkt in de balustrade. Zo is er een sfeervolle zaal ontstaan, met fraaie lichtinval door de oude glas in lood ramen en een goede akoestiek.

Er is in eerste instantie geïnvesteerd in een goede gebruikte geluidsinstallatie en toneelverlichting; er is een vleugel aangeschaft (een fraaie Bechstein van net voor 1900, deze is prive aangekocht door de fam Hamelink) en we beschikken natuurlijk ook over het authentieke pijporgel uit 1926.

In december 2007 is de Stichting Podium van Zaamslag opgericht. Het doel van deze stichting is het brengen van een gevarieerd programma kunst en cultuur in de zaal “het Podium” te Zaamslag. We proberen de drempel laag te houden, zowel voor de artiesten als voor het publiek; de prijzen zijn betaalbaar en de afstand tussen publiek en entertainer is klein. Hierdoor kan een intieme sfeer ontstaan met een interessante wisselwerking tussen artiest en publiek. Ook jonge, veelbelovende muziekanten en artiesten willen we een kans bieden op “het Podium”.

Sinds september 2010 is er een groep van ongeveer 20 vrijwilligers die betrokken bij het reilen en zeilen van Het Podium. Zij maken het mogelijk de artiesten te ontvangen, de bezoekers te voorzien van een versnapering, het licht en geluid te bedienen.
De eerste jaren is er gewerkt met een halfjaar programmering, maar sinds januari 2010 is er vanuit financieel oogpunt gekozen voor een jaarplanning, welke het kalenderjaar volgt.
Bij veel andere theaters is de programmering van september tot mei.
Jaarlijks wordt er een programmaboekje uitgebracht welke deels bekostigd wordt door de adverteerders. Er staan ongeveer 40 voorstellingen per jaar geprogrammeerd.
Daarnaast wordt de zaal vier keer per jaar gebruikt door de Orgelstiching, welke het pijporgel in beheer hebben voor de Protestantse gemeente Zaamslag. Tevens is de zaal te huur als mensen een eigen voorstelling willen verzorgen, mits dit niet strijdig is met de programmering van Het Podium zelf. Het programma wordt ook middels onze website onder de aandacht gebruikt. Daarnaast gebruikten we directe mailing via een digitale nieuwsbrief maar sinds 2012 hebben we de sociale media daarvoor ingeschakeld. Met groeiend resultaat.

In 2010-2011 is er bij het Pr Bernhard Cultuurfonds een subsidie gevraagd voor het kunnen aanschaffen van een nieuwe lichttafel. De vorige was prive aangeschaft, tweedehands en na drie jaar gebruik vertoonde het gebreken. De subsidie is verstrekt, de lichttafel aangeschaft.
In het voorjaar van 2011 is er een kleine subsidie verstrekt door DOW Terneuzen voor de aanschaf van een laptop. De laptop wordt gebruikt voor PowerPoint presentaties op het Podium en om op locatie te kunnen werken aan nieuw publicatie materiaal.

Zomer 2012 is er een gerichte donatie gedaan door DOW Terneuzen, hiervoor is een nieuwe geluid/mengtafel en diverse speciale microfoons aangeschaft (een moderne headset met ontvanger en twee condensatormicrofoons). Deze nieuwe microfoons en mengtafel worden wekelijks gebruikt.

Sinds januari 2012 wordt er een urenvergoeding betaald aan de secretaris van de stichting voor de vele uren werk.

Gewenste situatie:
Financiële bronnen zoeken voor aanschaf van een eenvoudige lift.
Contacten verder uitbouwen via sociale media.

Realisatie:
Binnen de vrijwilligers groep is één persoon die zich wil bezig houden met het zoeken naar financiële middelen. Aangezien de hele organisatie een vrijwilligersorganisatie is en de mensen het naast hun betaalde banen moeten doen, is er helaas te weinig tijd voor.
In 2017 is deel genomen aan de Rabobank Sponsor actie ‘Aandeel in de buurt’. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor aanschaf van een lift aanzienlijk verbeterd. Verwachting is dat in 2018 de volgende stap gezet kan worden.

Contacten via website, sociale media, lopen naar tevredenheid. Ook veel reacties via de powerpoint presentatie voor en na de voorstelling.
Sterke punten van het Podium zijn de kleinschaligheid, laagdrempeligheid en de betaalbare entreeprijzen. De zaal blijkt een goede akoestiek te hebben en veel artiesten zijn enthousiast.

Zwakke punten: de kleinschaligheid is ook een zwakte, want door de beperkte capaciteit van de zaal blijken voorstellingen zeer moeilijk kostendekkend te maken. Om dit te ondervangen zullen per januari 2011 en 2017  de consumptieprijzen verhoogd worden. Laagdrempeligheid en de betaalbare entreeprijzen vertalen zich over het algemeen in redelijk tot goed bezochte voorstellingen.

Kansen: we moeten ons onderscheiden door nieuwe talenten en kleine voorstellingen te programmeren. We moeten naast streekproducties ook durven kiezen voor landelijke of zelfs internationale artiesten. Naar bezoekers toe moeten we de gemoedelijkheid en het persoonlijk contact met de artiesten onder de aandacht blijven brengen. We zullen moeten blijven werken aan de beeldvorming en de bekendheid van Het Podium.

Risico’s: er blijkt nog steeds veel tijd te gaan zitten in het organiseren, (programmeren en realiseren) van de voorstellingen. Gemiddeld kost het voor de voorzitter en de secretaris van de stichting samen 30 tot 40 uur per week. De secretaris krijgt hier inmiddels een vergoeding voor op basis van gemaakte uren.

Een andere bedreiging is de bureaucratische rompslomp. Overheden, wetten en regelgeving vragen jaarlijks veel tijd.

Voorstellen:
Continueren van de laagdrempeligheid, de betaalbare entreeprijzen, de gemoedelijkheid en het persoonlijk contact.
Blijven zoeken naar mogelijkheden voor aanschaf en plaatsing van een eenvoudige lift. Onderhouden en uitbreiden van de contacten via de sociale media.
Onderhouden en mogelijk opbouwen van de financiële reserve.

*Beloningsbeleid: zie beleidsplan

*Doelstelling: zie beleidsplan

Financiële verantwoording

2011
Uigaven Ontvangsten
Organisatiekosten 13000 Sponsors/donateurs 4300
Artiesten 14700 subsidie 11600
Reclamekosten 3300 tickets/zaal/bar 27400
Investeren/reserveren onderh. 14000 negatieve exploitatie 1700
45000 45000
2012
Uigaven Ontvangsten
Organisatiekosten 21500 Sponsors/donateurs 5200
Artiesten 18000 subsidie 9000
Reclamekosten 5000 tickets/zaal/bar 31300
Investeren/reserveren onderh. 5000 negatieve exploitatie 4000
49500 49500